Feedback Settings

  Inställningar och rapporter

Feedback Settings

Under fliken Feedback Settings ställer du in vilken mailadress omdömesförfrågningarna skall komma ifrån. Vanliga val är antingen en info-adress eller motsvarande avdelning/butiksmail eller ägarens mailadress.

Här ställer du också in Positive Feedback Threshold som är det som avgör vad systemet skall anse är en positiv respektive negativ recension. Standardinställningen är 7, vilket betyder att betyg mellan 7-10 är positiva medan 0-6 är negativa.

Repeat Customer Feedback är en inställning framförallt för dig som laddar upp excellistor med kunder. Inställningen bestämmer hur länge det måste gå innan samma kund får ytterligare feedbackförfrågningar, om den alls skall få det. Standardinställningen är På och 30 dagar.

Det finns också flera inställningar kring vad som skall efterfrågas på olika feedbacksidor, om du vill fråga efter kundens telefonnummer eller jobb-ID samt om du vill visa ditt företags adress och telefonnummer i feedbackförfrågningarna.