Lägg in omdömeswidgets på din hemsida

  Omdömeswidget

Så lägger du in omdömeswidgets på din hemsida

Det finns tre omdömeswidgetar i Recensionshanteraren – den Generella, Badge och Tags.

Den generella visar brödtexten i recensionerna samt recensioner från Google och Facebook och placeras med fördel på en egen sida för omdömen.

Badge visar endast snittbetyg och totalt antal direktomdömen samt länkar till den generella widgeten.

Tags liknar Badge men visar brödtexten för recensioner som är taggade med det du angett, exempelvis personer som köpt en viss tjänst eller som haft kontakt med en viss person.

Den generella omdömeswidgeten

Du hittar omdömeswidgetar under Publish följt av Review Widget. För att komma igång klickar du på Settings i rutan för General Review Widget.

Det finns många inställningar och vi vet att det kan vara lite svårt att förstå vad de olika gör. Våga testa och se vad som händer – inget går sönder!

Detta betyder de olika inställningarna:

Display Reviews
Anger om du vill visa endast direktomdömen, endast recensioner från Google & Facebook, eller både och.

Auto display 1-st-party reviews at or above
Ställer in om och när recensioner skall visas automatiskt. Standardinställningen är 3,5 (av 5) vilket innebär att alla som betygsatt er med NPS 7 (av 10) eller högre automatiskt visas i widgeten.

Number of reviews to show per page
Påverkar hur lång widgeten blir på er hemsida. Finns det fler omdömen än antalet här läggs sidnummer till i widgeten och den går att bläddra i.

Widget placement
Den här inställningen är viktig då den anger var på er hemsida som widgeten kommer placeras. Adressen som skrivs in här kommer senare att användas av Badges och Tags för att länka till alla omdömen. Skriv in webbadressen där ni tänkt placera widgeten.

Link Anchor Text
Denna inställning anger vad som står i Badges där de länkar till den generella widgeten. Vanligtvis inställd till ”Visa alla omdömen”.

Schema Pricing
Här ställer ni in vilken prisnivå era tjänster ligger på. Fältet är fritext men praxis är att använda en till tre dollartecken, $ för budget, $$$ för exklusivt eller $-$$$ för varierande priser. Detta syns sedan i Rich Snippet på Google.

Design Style
Här väljer ni om ni vill att widgeten skall ha vår standardstil eller om den bara skall visa rådata och ni själva eller er webdesigner skall styla om den till er grafiska profil.

Widget Width
Här ställer ni in bredden på widgeten. Med en modern responsiv hemsida rekommenderar vi att behålla inställningen på 100 procent.

Justify
Om ni använder en lägre bredd än 100 procent kan ni här välja om widgeten skall vara vänsterjusterad, högerjusterad eller centrerad.

Display Feedback Button
Med den här knappen väljer ni om det skall gå att lämna feedback till er direkt på er hemsida via en länk i widgeten.

Feedback Button Color
Ställer in bakgrundsfärgen på knappen ovan

Feedback Button Text Color
Ställer in textfärgen i knappen ovan

Display social share buttons per review
Lägger till dela-länkar under varje enskild recension

Display links to review sites
Låter er lägga in länkar till era recensionssajter direkt i widgeten

Social Share Image
Anger vilken bild som skall visas när ni delar ett omdöme på exempelvis Facebook

Schema Image
Detta är en bild som krävs av Google men som för närvarande inte syns någonstans. Förslagsvis lägger ni in er logo. Denna bild krävs för att få Rich Snippets.

 

När du ställt in allt som du vill ha det klickar du på Back to Widget Page.

Hämta koden

Med inställningarna klara är det dags att hämta koden. Klicka på Get Embed Code för att få upp en ruta med koden som behövs för att visa widgeten. Kopiera koden genom att klicka på Copy Embed Code och klistra därefter in den i koden till din hemsida på den plats där du vill ha den.

Om du använder WordPress

I rutan som kommer efter att du klickat på Get Embed Code finns en knapp för att ladda ner vårt WordPress-plugin. Klicka på den och spara filen på din dator.

Öppna en ny flik och logga därefter in på din WordPress-hemsida och gå till fliken Tillägg. Välj Lägg till nytt och därefter Ladda upp tillägg. Klicka på Välj fil och välj zipfilen som du nyss sparat ner. Klicka därefter på Installera nu.

När tillägget har installerats klickar du på Aktivera tillägget.

I menyn till vänster går du under Inställningar och väljer Testimonial Widget.

Scrolla ner till Step 1 och fyll i en valfri titel (syns endast för dig). Gå tillbaka till Recensionshanteraren i en separat flik och klicka på Get Embed Code följt av Copy Embed Code. Gå tillbaka till WordPress och klistra in koden under titeln. Klicka därefter på Save Review Code.

När detta är gjort kan du scrolla upp och se att du har en Shortcode redo som ser ut enligt bilden nedan. Kopiera den och klistra in den på valfri sida för att visa den generella omdömeswidgeten där.

Lägg in en Badge

För att lägga in en Badge gör du på samma sätt som i sista steget för den generella widgeten. Klicka på Get Embed Code, därefter Copy Embed Code och klistra in koden där du vill att badgen skall visas.

Om du använder WordPress-pluginet är processen samma även där – Välj en titel för den nya widgeten och klistra in den nya koden i rutan under. Klicka på Save Review Code. Du ska nu ha två Shortcodes tillängliga som du kan placera var du vill. Samma shortcode kan användas på flera sidor.

Lägga in en Tag Widget

Tag-widget, som visar recensioner från kunder som du har taggat, fungerar ungefär på samma sätt som en Badge. I Recensionshanteraren klickar du först på Add Widget, i botten av sidan Publish -> Review Widget.

Ge Widgeten ett namn och fyll i vilka taggar som du vill att widgeten skall visa. Du kan också ställa in widgetens bredd samt om det skall finnas en feedbackknapp direkt i widgeten. Klicka därefter på Add Widget.

Klicka på Get Embed Code och klistra in på sidan där du vill att den skall visas eller, om du använder vårt wordpressplugin, gör likadant som för Badge ovan.